Modersmålsmetoden

Morsø Suzuki Musik Skole - Gasværksvej 60 - 7900 Nykøbing Mors

 Tlf. 2763 1616 - morsoesuzuki@gmail.com - www.morsoe-suzuki-skole.dk

Suzukis Filosofi

Modersmålsmetoden

Fra det øjeblik barnet er født, ja endda før, er det omgivet af sin mors og fars stemme. Der er et bestemt ord, der bliver gentaget igen og igen, nemlig "mor" eller "far". Det er denne konstante gentagen af "lyden", der stimulerer den lilles lyst til at efterligne og dermed dets evne til at tale. Nu kan det tage kortere eller længere tid, før et barn kan sige det første ord men læg mærke til, at forældrene ikke giver op og fx eklærer det for talentløst eller endog dumt. Nej, de fortsætter stædigt med godt humør og stor energi. Og pludselig siger deres barn så sit første ord. Det er sikkert ikke rigtigt udtalt, men forældrenes glæde og stolthed er enorm. Nu vokser deres lyst til at forsøge med nye ord, netop forældrenes store glæde giver barnet voksende lyst til at gentage og forbedre det første ord og samtidig lære nye. Og nu går det hurtigere. Evnen til at tale udvikler sig med  rivende hast.


Det er ikke bare børn, der har det sådan. Man har lavet en undersøgelse med en papegøje, der skulle lære at sige: "Jeg hedder Jakob". Det første ord, papagøjen skulle sige var Jakob. Det blev gentaget for fuglen i to måneder 50 gange dagligt. Først da kunne fuglen sige sit navn, altså efter 3000 gentagelser. Det næste ord blev lært meget hurtigere, nemlig efter kun 200 gentagelser. Man opdagede endvidere, at efter at fuglen havde lært at sige nogle ord, var dens evne til at tale blevet så udviklet, at den selv optog ord fra den daglige tale omkring sig, altså fra omgivelserne. Og her er vi så ved en ny vigtig faktor.


Et menneske er et produkt af sine omgivelser

Dette er dr. Suzukis motto, idet han mener, at omgivelserne eller miljøet har altafgørende indflydelse på børnene eller i det hele taget på menneskene. I det foregående er talefærdigheden berørt, men der er naturligvis talrige andre former for evner og anlæg. Fælles for disse er dog, at ingen af dem er nedarvet eller medfødt. Individet har talrige muligheder, men udviklingen af anlæggene afhænger helt og holdent af omgivelsernes påvirkning. Placér et nyfødt japansk barn i Danmark, og det vil lære at tale dansk i stedet for japansk. Eller man kunne forestille sig, at komponisten Chopin var født i Afrika og 100 år tidligere, så ville hans musik garanteret have været meget anderledes.


(Fra bogen: Indføring i Suzuki-undervisning, af Peter Hagn-Meincke) 


Kommende koncerter/

events:Nytårskoncert på Sallingsund

Færgekro

Søndag den 5. januar 2020.