Hvordan foregår undervisningen

Morsø Suzuki Musik Skole - Gasværksvej 60 - 7900 Nykøbing Mors

 Tlf. 2763 1616 - morsoesuzuki@gmail.com - www.morsoe-suzuki-skole.dk

Hvordan foregår undervisningen

Hvert barn kommer til individuel/ eneundervisning én gang om ugen.


Undervisningstiden er 25 min.


For de mindre elever i alderen 4 til 12 år er det vigtigt, at en af forældrene er med til undervisningen. Det er vigtigt, at en forældre kan hjælpe eleven hjemme med at huske de ting, som er vigtigt at få indøvet rigtigt fra begyndelsen.


Eleven bliver i undervisningen hele tiden præsenteret for små udfordringer, som underviseren ved, at eleven kan udføre og på denne måde vil det at indlære nyt hele tiden føles som en sejr og en givende oplevelse for eleven.


Den klassiske musik, som er gode og iørefaldende melodier, er grundlaget for hele Suzukimetodens opbygning. Den musik, som I skal lære at spille, får I på en CD, som I så ofte som muligt skal lytte til. Kender barnet stykkerne, som skal indlæres, vil barnet meget hurtigt komme til at kunne spille mange melodier.


 
Kommende koncerter/

events:Nytårskoncert på Sallingsund

Færgekro

Søndag den 5. januar 2020.